«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

ԹԳՀԳ_2-րդ կիսամյակ


Comments