Բանավոր հարցման գնահատման ռուբրիկ

   

        Հարգելի գործընկե՛ր,

Ձեզ ենք ներկայացնում միավորային և ձևավորող (ուսուցանող) գնահատման տեսակներից մեկի՝ բանավոր հարցման վերաբերյալ ռուբրիկ, որը նախատեսված է բանավոր հարցման ձևավորող (ուսուցանող) գնահատման համար: Ռուբրիկը ընդհանրական բնույթ ունի և կարող է կիրառվել բոլոր առարկաների շրջանակում՝ անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվելով մասնակի տեղայնացումների:

Բանավոր հարցման ձևավորող գնահատման ռուբրիկ։ Հղում


«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամ, գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետներ

Comments