«Ռուսաց լեզու» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ


 «Ռուսաց լեզու» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

2021-2022 ուսումնական տարում Տավուշի մարզի 2-րդ դասարանում սովորողների ուսումնառության արդյունքների ոչ միավորային գնահատման՝ բնութագրերի ձևանմուշների վերաբերյալ

 Նախաբան

Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով սահմանվել է, որ 1–4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում իրականացվելու է ոչ միավորային գնահատում, իսկ սովորողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման նոր կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր սովորողի համար որպես կիսամյակի ամփոփում կազմվելու է ուսումնական առաջադիմության բնութագիր բոլոր առարկաներից:

Տավուշի մարզի փորձարկող 2-րդ դասարանի ուսպլանով նախատեսված բոլոր առարկաների վերջնարդյունքների հիման վրա կազմվել են բնութագրերի հնգաստիճան սանդղակներ` որպես օգնություն ուսուցչին:

Յուրաքանչյուր աղյուսակի առաջին սյունակում տրված են տվյալ առարկայի ուսումնական ծրագրով սահմանված թեմաները (ԵՇԱ, Շախմատ, Մաթեմատիկա և այլն) կամ առարկայական չափորոշչով նախատեսված հիմնական հասկացություններն ու ենթահասկացությունները (օր.՝ Մայրենի), իսկ աղյուսակի առաջին տողում ներկայացված են Ա, Բ, Գ, Դ, Ե սյունակները՝ ցույց տալով առարկայական չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքների կատարման աստիճանը 1-ին կիսամյակի համար՝ նվազման կարգով:  

Ամեն առարկայի ուսուցիչ կարող է կազմել յուրաքանչյուր սովորողի բնութագիրը՝ հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքները.

-        Պետք է շարժվել վերևից ներքև և հորիզոնական՝ գնալով ձախից աջ (Ա-Ե):

-        Կարելի է ընտրել որևէ սյունակի նկարագրությունը ամբողջությամբ կամ համադրել հատվածներ տարբեր ձևակերպումներից, քանի որ նույն վերջնարդյունքի կատարման մակարդակների բաժանումը պայմանական է:

-        Պետք է խուսափել մակարդակների բաժանել երեխաներին, քանի որ քիչ հավանական է, որ որևէ սովորող բոլոր վերջնարդյունքների մասով կապահովի նույն մակարդակը:

-        Չի կարելի սյունակները համեմատել կամ նույնացնել միավորների (5-միավորային համակարգի կամ 10-միավորային համակարգի աստիճանների հետ):

-        Բոլոր բնութագրերը կազմվել են դրական շեշտադրմամբ. պետք է բացառել «Չի կարողանում», «Չգիտի», «Դժվարանում է» արտահայտությունները:

-        Ուսուցիչը կարող է ըստ անհրաժեշտության խմբագրել կամ լրամշակել ձևակերպումները՝ առավել հարմարեցնելով դրանք տվյալ սովորողի ցուցաբերած արդյունքին:

-        Բնութագիրը պետք է կցել սովորողի անձնական գործին:

Ցուցումներ բնութագրերի կազմման վերաբերյալ

Ներկայացված աղյուսակների Ա սյունակում ներկայացված են առարկայի առաջին կիսամյակին ուսուցնավող թեմաների վերջնարդյունքները՝ ձևակերպված բնութագրի ձևով: Սյունակը ներկայացնում է վերջնարդյունքների ապահովման առավելագույն աստիճանը: Հաջորդ սյունակները ներկայացնում են յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի ապահովման տարբեր աստիճանները նվազման կարգով: Վերջին՝ Ե սյունակում ներկայացված է վերջնարդյունքի ապահովման նվազագույն աստիճանը:

Ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սյունակի բնութագրերին ծանոթանալով՝ ընտրել յուրաքանչյուր երեխայի համար այն ձևակերպումները, որոնք առավելապես համապատասխանում են նրա ուսումնառության արդյունքներին կիսամյակի ավարտին: Այս աշխատանքը կատարելիս ուսուցիչը պետք է հիմնվի ողջ կիսամյակի ընթացքում կիրառած ձևավորող գնահատման արդյունքների (ստուգաթերթերի, համառող գրառումների, ռուբրիկների, դիտարկումների, հայտորոշիչ առաջադրանքների և այլ գործիքների պարբերական կիրառման վերլուծությունների վրա):

Բնութագրերը կարող են կազմվել տարբեր սյունակների բնութագրումներից ընտրված նկարագրություններից՝ ամբողջացնելով սովորողի ամփոփ բնութագիրը տվյալ առարկայից: Նույն տողից  միայն մեկ բնութագրիչ կարող է ներառվել կոնկրետ սովորողի բնութագրի մեջ, քանի որ յուրաքանչյուր տողում նկարագրված են նույն վերջնարդյունքի ապահովման տարբեր աստիճանները: Չի բացառվում, որ սյունակներից մեկի բնութագրումները լիովին համընկնեն կոնկրետ սովորողի առաջադիմության արդյունքներին, սակայն առավել հաճախ դա կլինի տարբեր սյունակներից առանձնացված բնութագրիչներից կազմված խճանկար: 

«Ռուսաց լեզու» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

Կազմեցին Կարինե Պողոսյանը և Սաթենիկ Հայթյանը

1-ին կիսամյակ. թեմաներ և ենթաթեմաներ

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

Թեմա 1 Բարի գալուստ։ Ո՞վ եմ ես։

 

Բարև,դպրոց..

 

Արի ծանոթանանք

Ողջույնի, հրաժեշտի արտահայտություններ և քաղաքավարի դիմելաձևեր։

 

Հասկանում  է ուսուցչի կամ դասընկերների կողմից արտաբերված ողջույնի, հրաժեշտի և ծանոթության արտահայտություններ և քաղաքավարի դիմելաձևեր։

Ունի համատեքստում կիրառելու հմտություն։

 

Հասկանում է ուսուցչի և դասընկերների

կողմից արտաբերված ողջույնի, հրաժեշտի և ծանոթության արտահայտություններ և քաղաքավարի դիմելաձևեր։

 Ունի համատեքստում մասամբ կիրառելու հմտություն։

Հասկանում է ուսուցչի և դասընկերների

կողմից արտաբերված ողջույնի, հրաժեշտի և ծանոթության տարրական արտահայտություններ, քաղաքավարի դիմելաձևեր և արձագանքում է բառերի և բառակապակցությունների միջոցով։

Հասկանում է օգնությամբ կամ  բազմաթիվ կրկնությունների արդյունքում ողջույնի, հրաժեշտի և ծանոթության տարրական արտահայտություններ, քաղաքավարի դիմելաձևեր և արձագանքում է առանձին բառերի միջոցով։

 

Հասկանում է օգնությամբ, ինչպես նաև ժեստերի և նկարների միջոցով ողջույնի, հրաժեշտի և ծանոթության տարրական արտահայտություններ, քաղաքավարի դիմելաձևեր և արձագանքում է ժեստերով կամ պատկերի վրա ցույց տալով։

 

 

Հասկանում է ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը (մենախոսություն/երկխոսություն) և կարողանում է առանց դժվարության ներկայանալ և հարցեր ուղղել զրուցակցին։

Հասկանում է պարզ արտահայտու­թյուն­ներով ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը (մենախոսություն/երկխոսություն) և կարողանում է ներկայանալ  մի քանի պարզ նախադասություններով ըստ նմուշ-օրինակի, ինչպես նաև պարզ հարցեր ուղղել զրուցակցին։

Հասկանում է շատ պարզ արտահայտություն­ներով ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը, (մենախոսություն/երկխոսություն) կարողանում է ներկայանալ  մի քանի բառերի ու բառակապակցու­թյունների օգնությամբ։

 

Օգնությամբ կամ բազմաթիվ կրկնությունների արդյունքում  դժվարությամբ հասկանում է ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը և մեծ ջանքեր գործադրելով կարողանում է ներկայանալ մի քանի բառով։

Օգնությամբ կամ դժվարությամբ հասկանում է ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը և մեծ ջանքեր գործադրելով կարողանում է ներկայանալ ժեստերի և/կամ նկարների միջոցով։

 Թեմա 2

Ես աշակերտ եմ

 

Մեր դասարանը

Դասի ժամանակ (հրահանգ­ներ)

Ի՞նչ ենք մենք անում դասամիջո­ցին (խաղեր, դասընկեր­ներ)

Գիտի ուսուցանված բոլոր տառերի գրությունը, դրանց հնչյունային արտաբերման տարբերակները/օրի­նաչափու­թյունները և կանոնները։

Գրում է ուսուցանված տառերի մեծ մասը և արտաբերում է  հնչյուններն ըստ լեզվի կանոնների և օրինաչափու­թյունների։

Գրում է ուսուցանված տառերի կեսը և արտաբերում է  հնչյուններն ըստ լեզվի կանոնների և օրինաչափու­թյունների։

Կետագծերի միջոցով կարողանում է գրել տառը և արտաբերել այն։

Պատկերների և/կամ քարտերի միջոցով,  երբեմն էլ օգնությամբ, կարողանում է ճանաչել և ցույց տալ տառը, ինչպես նաև  արտաբերել այն։

 

Կարողանում է կար­դալ պարզ նախա­դասություններ։

Կարողանում է կարդալ բառեր և շատ պարզ նախադասություններ։

Կարողանում է կարդալ տառա­կա­պակցություններ, բառեր։

Կարողանում է կարդալ տա­ռա­կապակցություններ և պարզ բառեր։

 

Օգնությամբ և/կամ քարտերի ու պատ­կերների միջոցով արտաբերում է առանձին տառեր և հնչյուններ։

 

Արձագանքում է ուսուցչի կամ ընկերների  խոսքին/ հրահանգներին՝ կիրառելով պարզ կառույցներ, այդ թվում հար­ցական բառերով նախա­դասություն­ներ:

Արձագանքում է ուսուցչի  կամ ընկերների խոսքին/հրահանգներին՝ համաձայնելով կամ չհամաձայնելով։

Արձագանքում է ուսուցչի կամ ընկերների դանդաղ խոսքին և հրահանգներին՝ պարզ բառերի և բառակապակցու­թյունների միջոցով։

Արձագանքում է ուսուցչի կամ ընկերների շատ դանդաղ խոսքին և հրահանգներին՝ պարզ բառերի միջոցով։

Արձագանքում է ուսուցչի կամ ընկերների շատ դանդաղ խոսքին և պարզ հրահանգ­ներին՝ ժեստերի, միմիկաների կամ հնչյունների միջոցով։

 

Նկարագրում է  դասարանը, դասա­րանական պարա­գաները պարզ նախադասություններով և համապա­տասխան բառա­պա­շարով։ Կարողա­նում է կազմել նախադասություններ նկարների հիման վրա:

Նկարագրում է  դասարանը, դասա­րանական պարա­գաները պարզ բառապաշարով։ Կարողանում է կազմել պարզ նախադասություններ նկարների հիման վրա:

Նկարագրում է դասարանում իրեն շրջապատող իրերն ու առարկաները առանձին բառերով և բառակապակցու­թյուններով։

Ճանաչում և անվանում   է դասարանում իրեն շրջապատող իրերն ու առարկաները։

Նկարների վրա ցույց է տալիս դասարանում իրեն շրջապատող իրերն ու առարկաները։

 

Comments