Posts

Էստոնիայի կրթական համակարգի ուսումնասիրում

Կլոր սեղան՝ Գնահատումը որպես սովորողների ուսումնառությունը խթանող միջոց

Համագործակցություն էստոնացի փորձագետների հետ

«Ընթերցանությունը տարրական դպրոցում» ծրագրի պտուղները

Գնահատման համակարգի արդյունավետ ներդրման օրինակներ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. գնահատման մեթոդաբանություն - 2024թ.-ի փոփոխություններով

Սեմինարների շարք դպրոցների առաջնորդների համար. Տավուշ

Գործնական սեմինարներ գնահատման մենթորների համար

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ (2024թ. փոփոխություններով)

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 2024

Հանդիպումներ նախադպրոցական հաստատություններում գնահատման նոր համակարգի փորձարկման շրջանակում

Շարունակվում է աշխատանքը գնահատման մենթորների հետ...

Սեմինարների շարք դպրոցների առաջնորդների համար. Մասիս

«Առողջ ապրելակերպ» խմբակի փորձարկման արդյունքների ամփոփում

Հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրման ընթացքի մշտադիտարկում. Վայոց ձոր