Posts

Գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի 2022 թվականին կատարած աշխատանքները (հաշվետվություն)

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մշտադիտարկումը Տավուշի մարզում շարունակվում է...