Տեքստային առաջադրանքների ինքնագնահատման գործիք

Տեքստը սովորողի կարդալու կարողությունը զարգացնող հիմնական միջոցն է: Բոլոր ուսումնական առարկաների ուսումնասիրման ընթացքում էլ սովորողները ձեռք են բերում տեքստի շուրջ աշխատելու հմտություններ: Կարևոր է, որ ուսուցիչները սովորողների հետ միասին սահմանեն հստակ չափանիշներ, որոնք կօգնեն սովորողներին ստույգ պատկերացում կազմել, թե ինչպես պետք է կարդա, ինչ գործողություններ պետք է կատարի, ինչպես պետք է ձևավորված հմտությունները գնահատվեն և, որ ամենակարևորն է, ինչպես կարելի է ինքնագնահատման միջոցով պարզել բարելավման կարիք ունեցող կողմերը, պլանավորել հետագա աշխատանքները և իրականացնել բարելավված ուսումնառություն:  Սա ձևավորող գնահատման ցանկալի մակարդան է:

Չափելի վերջնարդյունքների հիման վրա գնահատումը հնարավորություն է տալիս սովորողին դարձնելու ուսումնական գործընթացի ակտիվ մասնակից, որը նախապես գիտի՝ ինչ հմտություններ պետք է զարգացնի իր մեջ, ուսուցչի օգնությամբ պլանավորում է քայլերը, կատարում է դրանք և իրականացնում ինքնագնահատում:  Ընդ որում՝ այդ ողջ շղթայի ընթացքում սովորողը ձեռք է բերում նաև վերառարկայական տարբեր հմտություններ:

Ստորև ներկայացված ինքնագնահատման գործիքը կարելի է կիրառել տարբեր տեքստերի շուրջ աշխատելիս:

Ինքնագնահատման գործիքը կազմված է 2 մասից. 1-ին մասի աղյուսակի շուրջ աշխատելուց՝ հմտությունների դիմաց համապատասխան նշումներ կատարելուց հետո սովորողը 2-րդ հատվածում ներկայացված «ամպիկներում» լրացնում կամ ընդգծում է՝ ինչ քայլեր պետք է իրականացնի արդյունքների բարելավման համար:  

Ինքնագնահատման գործիքը սովորողի համար ակնառու է դարձնում իր ուժեղ և թույլ կողմերը, այն հմտությունները, որոնք պետք է բարելավի ու զարգացնի  ուսումնառության ընթացքում:

Սովորղների տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով՝ ուսուցիչը կարող է ­ պարզեցնել աղյուսակում տրվող հմտությունները:

Ինքնագնահատման գործիք 

    Սիրելի՛ սովորող, գնահատի՛ր քո հմտությունները՝ հետևելով քայլաշարին:

  •  Ծանոթացի՛ր աղյուսակում գրված բոլոր հմտություններին:
  •  Ծանոթացի՛ր առաջարկվող պայմանական նշաններին:
  • Յուրաքանչյուր հմտության  վանդակում  նշում կատարի՛ր՝ ընտրելով ­ համապատասխան նշանը:

                                                               Կարող եմ

                                                            V    Լավ չեմ կարող 

                                                            ?     Վստահ չեմ, որ կարող եմ

                                                            -      Չեմ կարող

1.

Հորինել և ներկայացնել փոքրիկ պատմություն  նկարի շուրջ:  

 

2.

Բանալի բառերի միջոցով կանխագուշակել տեքստի բովանդակությունը և բանավոր կարծիք արտահայտել:

 

3.

Կարդալ տեքստը բարձրաձայն՝ տեքստի տարբեր հատվածների համար ընտրելով համապատասխան հնչերանգ և դիմախաղ:

 

 

4.

Հատվածաբար բարձրաձայն ընթերցել տեքստը՝ զուգահեռ բացատրելով բառերը և վերնագրելով հատվածները:

 

5.

Մասնակցել տեքստի բովանդակության քննարկմանը՝ պատասխանելով հարցերին:

 

6.

Բնութագրել տեքստի հերոսներին՝ հիմնավորելով պատմվածքի համապատասխան տողերը:

 

7.

 Ստեղծել երկխոսություն հերոսների միջև՝ խոսքում կիրառելով կոչականներ:

 

8.

Համեմատել տարբեր ստեղծագործությունների հերոսներին ու նրանց գործողությունները:

 

9.

Մասնակցել հարցազրույցին՝ քննարկելով տեքստի հիմնական հարցերն ու գաղափարները, մեկնաբանելով բազմիմաստ բառերն ու արտահայտությունները:

 

10.

Որևէ հերոսի անունից վերարտադրել տեքստը:  

 


«Ամպիկներ»

    Եթե աղյուսակում բացի «+» նշանից ունես այլ նշաններ, կարող ես մտածել արդյունքները բարելավելու մասին: Քեզ կօգնեն բարի ամպիկները:
Ամպիկները քեզ կհուշեն՝ ինչ օգնության կարիք ունես, ում կարող ես դիմել, ինչպես կարող ես զարգացնել քո հմտությունները: Տես, օրինակ՝  

Ես կարող եմ բարձրաձայն կարդալով … 
 

Կազմեցին 

Աստղիկ Բալայանը

Հասմիկ Հովհաննիսյանը


Comments