Posts

Գնահատման մեկ գործիք_Ոչ միավորային գնահատման ստուգաթերթ

Ուսուցիչների հարցերին ընդառաջ...

Նախնական հայտորոշիչ թեստ

Տեքստային առաջադրանքների գնահատման չափանիշներ

Սեմինարների շարք գնահատման հարցերի վերաբերյալ

Կարդալու կարողությունը՝ արդյունավետ ուսումնառության գրավական

Տավուշի մարզում գնահատման նոր կարգի փորձարկման մասին

Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկան

Ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքի պլանավորման և գնահատման գործիք