Հանրակրթական դպրոցների տնօրենների, ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենների կրթական կարիքների գնահատում

 Հարցումն իրականացվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ուսումնական առաջադիմության գնահատման համակարգի խնդիրների վերհանման նպատակով:


«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամ, գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետներ


Comments