Posts

Դպրոցների սովորողների գնահատման չափանիշները

Գնահատումը Կողբի թիվ 1 դպրոցում

Ձևավորող գնահատումը Այրումի դպրոցում

Ձևավորող գնահատումը Դեղձավանի դպրոցում

Ձևավորող գնահատումը Լճկաձորի դպրոցում

Կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի կազմման ինքնաշխատ համակարգը

Հերթական սեմինարը վերաբերում էր թեստերին

Կիսամյակային ամփոփիչ բնութագիր. քննարկում էլեկտրոնային տարբերակի առաջին կիրառումից հետո