Posts

Հանդիպում Տավուշի մարզի 2-րդ դասարանների դասվարների հետ

Աշխատանքը բազմահամակազմ դասարաններում

Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկայի ներկայացում

Նախագծային աշխատանքի գնահատում

Ձևավորող գնահատման 9 հնար