Ստուգաթերթ_Օտար լեզուներ_Հաղորդակցություն_5-րդ դասարան

Ամբողջական նյութը՝ հղումներով 

Հղում_Օտար լեզուներ_Հաղորդակցություն_5-րդ դասարան

Հղում_Օտար լեզուներ_Հաղորդակցություն_5-րդ դասարան_pdf

        Ներկայացնում ենք ձևավորող գնահատում իրականացնող ուսուցչի դիտարկման թերթիկի օրինակ, որը կարելի է կիրառել ստուգելու համար, թե որքանով է սովորողը հասել տվյալ թեմայից ակնկալվող վերջնարդյունքներին։ Այս տարբերակը մշակվել է 5-րդ դասարանում սովորողների օտար լեզվի հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման ընթացքը դիտարկելու և գնահատելու համար, քանի որ օտար լեզուների նոր չափորոշիչներն ու ծրագրերն ենթադրում են հասկացությունների վրա հիմնված կրթություն: Օտար լեզուների ուսուցման համար բնորոշ են 4 «հենքային հասկացությունները»: Այս ստուգաթերթում ներկայացված է միայն «Հաղորդակցություն» հասկացությունն իր ենթահասկացություններով։

Comments