Posts

«Ներառական կրթության քաղաքականության լիարժեք իրականացումն ապահովող իրավական դաշտի բարելավում» թեմայով աշխատանքնային հավաք Ծաղկաձորում

Մշտադիտարկումներ Տավուշի մարզում

Աշխատանք խաչվող հասկացությունների շուրջ

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

Քննարկումներ ուսումնական նախագծի շուրջ

«Ընթերցանությունը տարրական դպրոցում» ծրագրի արդյունքների մշտադիտարկում