Աշխատանք խաչվող հասկացությունների շուրջ

    Գնահատման մշակման և զարգման բաժնի մասնագետները ապրիլի 11-ին մասնակցեցին խաչվող հասկացությունների վերաբերյալ ԿԶՆԱԿ-ում կազմակերպված սեմինար - քննարկմանը: 
    Կարևոր է ոչ միայն ծանոթ լինել տարբեր բնագավառների շրջանակում սահմանված խաչվող հասկացություններին, տեսնել դրանք ուսումնական գործընթացում, վերլուծել դրանց արժեքը դատողություններ անելու համատեքստում, այլև անդրադառնալ դրանց գնահատմանը, մշակել մոտեցումներ խաչվող հասկացությունների կիրառման մասին ձևավորող և միավորային գնահատման առաջադրանքներ:  
    Քննարկումները լինելու են շարունակական. արդյունքում ուսուցիչները կտեսնեն՝ ինչպես են խաչվող հասկացություններն իրենց կոնկրետ արտացոլումը գտնում յուրաքանչյուր առարկայի բովանդակության մեջ, ինչպես են դրանք աշխատում գործնականում...

Comments