Քննարկումներ ուսումնական նախագծի շուրջ

    ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի տարբեր բաժինների մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է ուսումնական նախագիծը. համատեղ քննարկումների միջոցով մշակվում են ուսումնական նախագծի բովանդակությանը, կառուցվածքին, ներկայացմանն ու գնահատմանը ներկայացվող պահանջները, հստակեցվում են նախագծի անցկացման մոտեցումները...    Ուսուցիչներին կներկայացվեն արդեն մշակված մոտեցումները, ինչպես նաև ցուցումներ ուսումնական նախագծերի վարման և գնահատման վերաբերյալ: Դրանք նախ կփորձարկվեն Տավուշի մարզի դպրոցներում, սակայն հասանելի կլինեն նաև հանրապետության մյուս բոլոր դպրոցների ուսուցիչներին՝ ծանոթանալու, տարրեր կիրառելու, իրենց և սովորողների ուժերը փորձելու համար...   

Comments