Կարդալու կարողությունը՝ արդյունավետ ուսումնառության գրավական

    ԿԶՆԱԿ հիմնադրամում կայացավ հանդիպում սովորողների ընթերցողական կարողությունների զարգացմամբ մտահոգված մասնագետների միջև: 

   Նախատեսվում է «ՆորԱրար» ՀԿ-ի և ԿԶՆԱԿ-ի ջանքերով տարրական և միջին դպրոցների սովորողների շրջանում իրականացնելու հստակ պլանավորված գործողությունների շարք՝ ուղղված կարդալու կարողությունը բարելավմանը, ուսուցիչների աշխատանքը Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի և առարկայական չափորոշիչներով սահմանված վերջնարդյունքներին համապատասխան ապահովելուն: 

    Առանց կարդալու կարողության զարգացման բավարար մակարդակի հնարավոր չէ ունենալ արդյունավետ ուսումնառություն...

          

Comments