Մեդիան ամենուր է

Ավարտվեց մեդիագրագիտության դասընթացը ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետների և ուսումնական ռեսուրսներ մշակող փորձագետների համար: 

Ինչպե՞ս սովորողներին դարձնել մեդիագրագետ՝ արդյունավետորեն ինտեգրելով մեդիակրթության տարրերը ուսումնական ծրագրերի մեջ, ինչպե՞ս խմբակների և գործունեության այլ ձևերի միջոցով սովորողների մեջ զարգացնել քննադատական մտածողությունը, տեղեկատվությունը ստուգելու, նոր տեղեկատվություն ստուգելու և այլ հմտություններ...

Արդյունավետ դասընթացի արդյունքում ծնվեցին հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք կարտացոլվեն ուսումնական տարբեր առարկաների բովանդակության մեջ:   


Comments