Քննարկումներ գնահատման նոր կարգի նախագծի շուրջ

Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով նախատեսվում է տարրական դպրոցում և 5-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում իրականացնել միայն ոչ միավորային գնահատում: 

Շարունակվում են գնահատման նոր կարգի նախագծի շուրջ քննարկումները՝ հաշվի առնելով Տավուշի մարզի դպրոցների՝ նոր փաստաթղթերի փորձարկմանը մասնակցող ուսուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացված հարցերը: 

Մասնավորապես, կարևոր է ուսուցիչներին օգնել արդյունավետ ձևավորող գնահատում իրականացնելու, թեմատիկ աշխատանքներ պլանավորելու, իրականացնելու և վերլուծելու, աշխատանքի ընթացքում հանառոտ գրառումներ կատարելու, սովորողի թղթապանակը վարելու ընթացքին հետևելու հարցերում...
Comments