Posts

Գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի 2022 թվականին կատարած աշխատանքները (հաշվետվություն)

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մշտադիտարկումը Տավուշի մարզում շարունակվում է...

ՇՈՒՏՈՎ - Սովորողների ուսումնառության արդյունքերի գնահատման նոր մեթոդաբանությունը

Գնահատման բաժինը՝ Տավուշի մարզի դպրոցներում

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գործունեության նախնական գնահատման (հայտորոշման) թեստեր

Նախագծային ուսուցում և նախագծի գնահատում. հանդիպում միջազգային փորձագետի հետ

«Ընթերցանությունը տարրական դպրոցում» ծրագիրը՝ մանկավարժական մտքի փառատոնում

Գնահատման բաժնի մասնագետները մասնակցեցին մանկավարժական մտքի փառատոնին

Աշխատանք գնահատման նոր կարգի մշակման ուղղությամբ

Ուսումնական նախագծի գնահատումը

Տավուշում մտադիտարկումները շարունակվում են...

«Ներառական կրթության քաղաքականության լիարժեք իրականացումն ապահովող իրավական դաշտի բարելավում» թեմայով աշխատանքնային հավաք Ծաղկաձորում

Մշտադիտարկումներ Տավուշի մարզում

Աշխատանք խաչվող հասկացությունների շուրջ