Posts

Սեմինարների շարք դպրոցների առաջնորդների համար. Վայք

Հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրման ընթացքի մշտադիտարկում

Սեմինարների շարք դպրոցների առաջնորդների համար. Եղեգնաձոր

Գնահատման մենթորների հետ աշխատանքը շարունակական է...

Սեմինարներ դպրոցների համար...

Ընտրվել են գնահատման մենթորներ...

Սեմինար - խորհրդակցություն. հանդիպում 5

Սեմինար - խորհրդատվությունների շարք. հանդիպում 4

Սեմինար - խորհրդատվությունների շարք. հանդիպում 5

Սեմինար - խորհրդատվությունների շարք. հանդիպում 4

Սեմինար - խորհրդատվությունների շարք. հանդիպում 3

Բնութագրիչներ _4-րդ_դասարան_Տարեկան_1-ին և 2-րդ կիսամյակներ

Սեմինար - խորհրդատվությունների շարք. հանդիպում 3

Ձևավորող գնահատման 9 կողմերը

Ինքնագնահատում